wtorek, 1 marca 2011

Przyjaciele kawy Coffe Friends

Jakiś czas temu niefrasobliwie kupiłam sobie kawę na stacji BP w WildBean Cafe… Co okazało się jedną z największych moich pomyłek ostatnich czasów… ale zacznijmy od początku.
Dla jasności, pijam kawę czarną, bardzo mocną i dobrze słodką… nie espresso, znaczy nie w normalnym tego słowa rozumieniu… Moje espresso nie ma wielkości shota… a raczej pełnego 300ml kubka.
Tak więc naoglądawszy się reklam, jaką to dobrą kawę mają ba BP… więc przy okazji tankowania zakupiłam kawę… panią prosiłam o zrobienie: dużej, czarnej i mocnej. Co zwykle skutkuje kwotą w okolicach 12-14pln i podwójnym lekko przedłużonym espresso… niestety pani na BP z całości chyba usłyszała jedynie duża i czarna… znaczy tak naprawdę to kawa była jedynie duża (300ml)… a czarna była tylko dlatego, że w nieprzeźroczystym kubku… bo gdyby ją przelać do szklanki to zwykle moje herbaty  (a nie piję zbyt mocnej) są ciemniejsze… No cóż – białą łyżeczkę było przez tą kawę widać do głębokości około 5 cm… co jednoznacznie kwalifikuje tę kawę w gatunek lury… Przy całości, byłam na tyle przytomna, że wypisałam reklamację…efekt reklamacji: dwa telefony od kierownika stacji  - jeden z obietnicą, że coś z tym zrobi, drugi, że zrobione i, żebym jak będę przy okazji na stacji, to żebym się upomniała o kawę gratis w ramach zadośćuczynienia… bez komentarza… byłam tam, dostałam kawę gratis… i wiecie co? NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO!!! Jak lurę mięli tak dalej mają… jak zapytałam co to za kawa, to odpowiedziano mi, że jakaś specjalna mieszanka dla nich… i jeszcze, że przecież nawet McDonalds ma specjalną mieszankę – no jaja na resorach… UWAGA UJAWNIAM GŁEBOKO STRZEŻONĄ TAJEMNICĘ McDonalds: ich specjalna, pilnie strzeżona mieszanka kawy nazywa się: Jacobs Kronung J Mają to napisane na ekspresach, których używają, a zapytani odpowiadają – możecie sami sprawdzić J
Moja konkluzja całości:
  1. można pić kawę na Orlenie, Lukoilu, Shellu
  2. można pić kawę w McDonalds i KFC
  3. za żadne skarby nie pić kawy na BP


Some time ago, carelessly I bought myself a coffee on BF fueling station at WildBean Café… What proven one of my biggest mistakes of late… but let us start from the beginning.
To make things straight, I drink black, very strong and very sweet coffee… not an espresso as such, well not normal espresso at least… My espresso is not a shot large… but more likely 300ml large mug.
So, having seen many advertisements that WildBean Café has very good coffee… along with fueling my can on BP I bought myself a coffee, asking this lady there to give me: big, black and strong coffee. That usually results with the amount of 12-14pln and double, bit longed espresso… unfortunately, this lady on BP out of my request heard only big and black… well actually it was only big (300ml)… and it was black only because it was in a non-transparent mug… but if you would put it to the glass, than my usual tea would be darker – and I am not drinking very strong tea. Well, the white, plastic spoon was visible to ~5cm deep… what unequivocally catalogues that coffee more likely ad a dishwater not coffee... At least I was vigilant enough to put my claim into written words there… as an effect I got two phone calls from this station manager – one with promise that they will do something to this machine, and second, that it is now repaired and, that when next time I’ll be there, I should remind myself to them for a free coffee as reparation… no comment… I was there, I got this coffee free of charge… and you know what? NOTHING CHANGED!!! Whatever dishwater they had, is still there… and when I asked them, what is this coffee, they answered, that it is a special blend for them, and that it has no name… and more to that they told me, that even McDonalds has special blend – hilarious, really! …. ATTENTION I AM GOING TO REVEAL THE DEEPEST SECRET OF McDonalds: their special, deeply secret, coffee blend is: Jacobs Kronung J It is even written on their coffee machines, standing open fro clients to see, and if anyone would ask for the coffee blend, they will clearly answer – you can check it yourself J
So my conclusion to this event:
  1. one can have a coffee at Orlens, Lukoil, Shell
  2. one can have a coffee at McDonalds and KFC
  3. but never, ever one can have a coffee at BP’s WildBean Cafe

Polish reality only!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz