niedziela, 1 stycznia 2012

Szczęśliwego Nowego Roku!!! / Happy New Year!!!

Tak się składa, że mam zaszczyt życzyć wszystkim, którzy zawitają w moim blogu tego, żeby żadna góra nie była zbyt wysoka, żeby żadna rzeka nie była zbyt szeroka ani żadna przepaść zbyt głęboka by stanąć Wam na drodze do spełnienia marzeń!

As it happens, I do have the honor to wish you all, who visits this blog, that no mountain would be too high, no river to wide, and no precipice too deep to stand on your way to make your dreams come true!


A z drugiej strony: Niechaj rok ten będzie lepszy od poprzedniego, ale zdecydowanie gorszy od swojego następcy!!!
And from the other hand: Let this year be better than previous, and much worse, than it's succesor!!!

I tak Kryształowa Śpiewaczka rozpoczyna nowy rok, starając się zostać usłyszaną we wrzawie noworocznego balu, i znów jedne drzwi sie zamknęły, jednak kolejne zostały otwarte na nowe mozliwości, nowe nadzieje, cały Nowy Rok czeka na nas, byśmy żyli własnym życiem.
And so the Crystal Singer starts the new year, trying to be heard in the clamour of the new year's ball, and again one door closed, yet another has opened new opportunities, new hopes, and the whole New year awaits us all to explore... our lives.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz